info@gstravel.gr
+30 210 37 16 300

Γενικοί Όροι Συμμετοχής ταξιδιώτη σε οργανωμένο ταξίδι

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Γενικούς Όρους Συμμετοχής, πριν την εγγραφή σας στα οργανωμένα ταξίδια της GS TRAVEL Α.Ε., οι οποίοι είναι σύμφωνοι με την Κοινοτική Οδηγία 90/314 όπως αυτή ενσωματώθηκε με το ΠΔ 339/1996. Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο δήλωση συμμετοχής σας σε οργανωμένη εκδρομή σημαίνει την ταυτόχρονη κατανόηση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των κατωτέρω Γενικών Όρων Συμμετοχής. «Οργανωμένο ταξίδι», είναι ο προκαθορισμένος συνδυασμός τουλάχιστον δύο εκ των ακολούθων στοιχείων, ήτοι, μεταφοράς, διαμονής, άλλων τουριστικών υπηρεσιών, μη συμπληρωματικών της μεταφοράς ή της διαμονής που αντιπροσωπεύει σημαντικό τμήμα του οργανωμένου ταξιδιού εφόσον η εν λόγω παροχή υπερβαίνει τις 24 ώρες ή περιλαμβάνει μία διανυκτέρευση και προσφέρεται προς πώληση σε μία συνολική τιμή.

Σημειώνουμε επίσης ότι στους Γενικούς Όρους αναφέρονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών καθώς και κάποιες γενικές ταξιδιωτικές πληροφορίες. Για συγκεκριμένες και ειδικές πληροφορίες (προορισμών, τιμών, αναχωρήσεων, πτήσεων, καταλυμάτων, επισκέψεων κτλ) που αφορούν το κάθε οργανωμένο ταξίδι χωριστά, θα πρέπει να συμβουλεύεστε το εν ισχύ έντυπο πρόγραμμα και τιμοκατάλογο του γραφείου μας.

Η GS Travel s.a με έδρα την Αθήνα και αριθμό αδείας Ε.Ο.Τ. 0206Ε61000118400 διοργανώνει ταξίδια είτε μόνη είτε σε συνεργασία με άλλα τουριστικά γραφεία και τα πουλούμε ή τα διαθέτουμε προς πώληση οι ίδιοι ή μέσου άλλου συνεργαζόμενου τουριστικού γραφείου.

1. Υποχρεώσεις / Ευθύνες της GS TRAVEL

Η GS Travel s.a. έχει υποχρέωση να συντονίσει και να εκτελέσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα ταξίδια που διαθέτει στους ταξιδιώτες, μεσολαβώντας μεταξύ των ταξιδιωτών και κάθε τρίτου που περιλαμβάνει το ταξίδι ( μεταφορέων, ξενοδόχων, πρακτόρων κλπ) αλλά δεν έχει και δεν μπορεί να έχει άμεσο έλεγχο σ’ αυτούς οπότε και ευθύνη. Συνεπώς οι ευθύνες της εντοπίζονται μόνο σε παραλείψεις που οφείλονται σε υπαιτιότητα αυτής. Η GS Travel s.a, δεν είναι σε θέση να προβλέψει ή να ελέγξει οποιεσδήποτε περιστάσεις ξένες προς την σφαίρα επιρροής της που μπορεί να οδηγήσουν στη ματαίωση του ταξιδιού ή σε ζημίες που οφείλονται σε μη εκτέλεση ή πλημμελή εκτέλεση των συμφωνημένων υπηρεσιών. Η GS Travel s.a. δεν ευθύνεται για λανθασμένες ενέργειες και παραλείψεις τρίτων και των συνεργατών τους, για τις ανωμαλίες στην παροχή υπηρεσιών και για τις έκτακτες καταστάσεις όπως: ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή αλλαγές δρομολογίων πάσης φύσεων μεταφορικών μέσων (αεροπλάνων, πλοίων, αυτοκινήτων, τρένων, κ.α.) για οποιαδήποτε αιτία συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων απεργιών. Οι προβλεπόμενες αεροπορικές εταιρείες και ώρες αναχωρήσεων στις περιγραφές των εκδρομών έχουν βασίζονται στα προγραμματισμένα / δημοσιευμένα δρομολόγια κάθε μορφής και ειδικά ναυλωμένων πτήσεων / δρομολογίων που ίσχυαν κατά την έκδοση του προγράμματος. Επίσης, η GS Travel s.a. δεν ευθύνεται για απώλειες χρημάτων, αντικειμένων , εγγράφων , αποσκευών καθώς και τυχόν φθορά αυτών κι οποιαδήποτε συνέπεια από εγκληματική ή άλλη αξιόποινη πράξη, για ατυχήματα ζωής, ασθένειες, επιδημίες, οργανικές διαταραχές λόγω τοπικών συνθηκών, αδυναμία προσαρμογής σε διαφορετικές χρονικές ζώνες (jet lag), υψομέτρου, κλίματος, καθαριότητας η διατροφής, για τραυματισμό ή κακουχίες λόγω πολέμου, πραξικοπημάτων, τρομοκρατικών ενεργειών, αεροπειρατειών, σεισμών, καιρικών συνθηκών, πυρκαγιών, επιδημιών, τοξικών μολύνσεων, και άλλων συναφών αιτιών, ενεργειών ή καταστάσεων. Η GS Travel s.a. ευθύνεται έναντι του ταξιδιώτη για αποκατάσταση τυχόν ζημίας του τελευταίου λόγω μη εκτέλεσης ή πλημμελούς εκτέλεσης της σύμβασης, εκτός εάν δεν οφείλεται σε δική της υπαιτιότητα ή άλλου ο οποίος παρέχει υπηρεσίες που αποτελούν τμήμα της σύμβασης. Η GS travel s.a. δεν κάνει κατάχρηση των ελαφρυντικών που συνεπάγεται ο μεσολαβητικός ρόλος της και θα εξαντλήσει κάθε προσπάθεια να προσφέρει κάθε δυνατή εξυπηρέτηση και βοήθεια στην αντιμετώπιση περιπτώσεων ανωτέρας βίας, χωρίς αυτό να στοιχειοθετεί για την εταιρεία ευθύνη ή υποχρέωση κάλυψης των σχετικών έκτακτων δαπανών, οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν, όπως στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας από τους ίδιους τους πελάτες. Αναφορικά με τις οδικές εκδρομές εξωτερικού & εσωτερικού, η φράση «μέσω της πόλης» & «θα δούμε» δηλώνουν ένδειξη κατεύθυνσης δρομολογίου και θέα από το πούλμαν του αξιοθέατου σημείου – κτιρίου αντιστοίχως. Η διάρκεια της ολοήμερης επίσκεψης / εκδρομής δεν υπερβαίνει τις οκτώ (8) συνολικά ώρες υπολογιζόμενης πάντα από την αναχώρηση έως την επιστροφή στο ξενοδοχείο. Η διάρκεια μισής μέρας δεν υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ώρες υπολογιζόμενης πάντα από την αναχώρηση έως την επιστροφή στο ξενοδοχείο.

2. Ξενοδοχεία / Καταλύματα

Όλα τα καταλύματα που η GS Travel s.a. χρησιμοποιεί και αναγράφονται στα προγράμματα και έντυπά της, έχουν τη νόμιμη και εν ισχύ άδεια λειτουργίας που απαιτείται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους υποδοχής. Όλες οι πληροφορίες που αφορούν κατηγοριοποίηση, κατάταξη ξενοδοχείων και καταλυμάτων που αναφέρονται στα προγράμματα των οργανωμένων ταξιδιών μας είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία κάθε κράτους για την τουριστική κατάταξη ξενοδοχείων, καλυμμάτων και μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Η επιλογή τους γίνεται με κριτήρια τη θέση τους και τις υπηρεσίες που προσφέρουν, σε συνδυασμό με την καλύτερη δυνατή τιμή ανάλογα με την κατηγορία τους ως αυτή αναφέρεται στην περιγραφή κάθε εκδρομής. Όλα τα δωμάτια είναι απλής κατηγορίας, τύπου standard. Τα δωμάτια των περισσοτέρων ανά τον κόσμο ξενοδοχείων έχουν μελετηθεί για να φιλοξενούν δύο κρεβάτια ή ένα ημίδιπλο κρεβάτι. Ως εκ τούτου, τα τρίκλινα δωμάτια είναι στην πραγματικότητα δίκλινα με επιπλέον κρεβάτι το οποίο είναι μικρότερο από τα κανονικά, καναπές ή σπαστό ντιβάνι. Ορισμένα ξενοδοχεία δέχονται και τέταρτο κρεβάτι για να εξυπηρετηθούν οι πελάτες, είναι όμως αυτονόητο ότι ο χώρος θα είναι αισθητά περιορισμένος. Συνήθως, τα δωμάτια παραδίδονται μεταξύ 13:00 – 15:00 και είναι στη διάθεση των ενοίκων ως τις 10.00 της ημέρας αναχώρησης. Σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει η δυνατότητα οι ώρες διάθεσης και αποχώρησης από τα δωμάτια να είναι διαφορετικές. Η σημείωση στην εντολή προς παροχή υπηρεσιών του τύπου των δωματίων γίνεται ανάλογα με τη ζήτηση και εφόσον το ξενοδοχείο έχει διαφορετικές τιμές για κάθε τύπο δωματίων. Αλλιώς το ξενοδοχείο δικαιούται να σας δώσει δωμάτιο ανάλογα με την πληρότητά του την εποχή της παραμονής σας. Η GS Travel s.a., βέβαια, καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να παρατείνει το όριο παραμονής ώστε να εξυπηρετούνται οι εκδρομείς που αναχωρούν με βραδινές ή πολύ πρωινές πτήσεις. Η εξυπηρέτηση αυτή θα υπάρχει εάν και εφόσον τα δωμάτια δεν έχουν δοθεί σε άλλους πελάτες του ξενοδοχείου. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μπείτε νωρίτερα στο δωμάτιο ή να αναχωρήσετε αργότερα, θα πρέπει να καταβάλετε σχετική επιβάρυνση. Στα μεμονωμένα ταξίδια, σε περίπτωση καθυστερημένης άφιξής σας στο ξενοδοχείο, μετά την ημέρα της προγραμματισμένης άφιξής σας και εφόσον δεν έχετε ενημερώσει σχετικά το γραφείο ή το ξενοδοχείο, το τελευταίο έχει δικαίωμα να διαθέσει και την υπόλοιπη κρατημένη περίοδο εάν του ζητηθεί. Στην περίπτωση υπεράριθμων κρατήσεων από την πλευρά του ξενοδοχείου, η εταιρεία μας θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διευθετήσει το θέμα, σύμφωνα με τα ισχύοντα στην χώρα υποδοχής. Τα προπληρωμένα γεύματα στην τιμή του ταξιδιού στο εξωτερικό αντιστοιχούν συνήθως σε μενού 3 πιάτων (πχ ορεκτικό, κυρίως πιάτο με γαρνιτούρα και επιδόρπιο). Τα ποτά, εκτός αν ρητώς αναφέρεται, δεν περιλαμβάνονται στην τιμή της ημιδιατροφής ή της πλήρους διατροφής. Υπενθυμίζουμε πριν από την αναχώρησή σας από το ξενοδοχείο να εξοφλείτε τυχόν προσωπικούς λογαριασμούς (τηλεφωνήματα, ποτά κ.λπ.). Σε ουδεμία περίπτωση η GS Travel s.a. θα δεχθεί να πληρώσει προσωπικούς λογαριασμούς πελατών. Στη διάρκεια του ταξιδιού συνυπολογίζονται οι ημέρες αναχώρησης και άφιξης. Όταν υπάρχουν δωρεάν διανυκτερεύσεις σε αεροδρόμια όπου γίνονται αλλαγές αεροπλάνων, η επιλογή του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά ευθύνη των αεροπορικών εταιρειών. H GS Travel s.a. δεν έχει καμία ευθύνη για τυχόν αλλαγές στους φόρους αεροδρομίων και στους επίναυλους καυσίμων.

3. Υποχρεώσεις / Ευθύνες Ταξιδιωτών

Επειδή στο οργανωμένο ταξίδι συμμετέχουν και άλλοι ταξιδιώτες, βασική υποχρέωση όσων συμμετέχουν στα ταξίδια αυτά είναι η απόλυτη συμμόρφωση τους προς το πρόγραμμα του ταξιδιού και τις υποδείξεις των συνοδών / ξεναγών και η έγκαιρη προσέλευση στις εκδηλώσεις του προγράμματος. Η έλλειψη συνέπειας, εκτός των άλλων προβλημάτων που δημιουργεί, δίνει το δικαίωμα στο συνοδό να αγνοήσει τον αδιάφορο πελάτη και στη GS Travel s.a. να αρνηθεί οποιαδήποτε αποζημίωση για υπηρεσίες που δεν του δόθηκαν. Αν η καθυστέρηση και ασυνέπεια του ταξιδιώτη έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια της πτήσης, εκδρομής, μετακίνησης ή άλλης υπηρεσίας, ο ταξιδιώτης θα πρέπει να επανασυνδεθεί με την ομάδα με δική του ευθύνη και έξοδα, χωρίς δικαίωμα επιστροφής χρημάτων για την υπηρεσία που έχασε. Οι ταξιδιώτες είναι υπεύθυνοι για τις πράξεις των παιδιών που συνοδεύουν και πρέπει να εποπτεύουν ανελλιπώς σε όλο το ταξίδι για την ασφάλεια και συμπεριφορά τους. Οι συμμετέχοντες στα οργανωμένα ταξίδια της GS Travel s.a. είναι επίσης αποκλειστικά υπεύθυνοι για την έγκαιρη εξασφάλιση και διαφύλαξη των απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατηρίων κ.ά.) καθώς και για τη γνησιότητα των δηλώσεών τους στις ελληνικές ή ξένες νομισματικές και τελωνειακές αρχές. Σε περίπτωση που ο πελάτης πάρει από μόνος του την απόφαση να διακόψει το ταξίδι του και να αποχωριστεί από την ομάδα, ακόμη και για λόγο ανωτέρας βίας, δεν δικαιούται καμία περαιτέρω υπηρεσία ή αποζημίωση και η ευθύνη και τα έξοδα οποιασδήποτε μετακίνησής του εκτός ομάδας βαρύνουν αποκλειστικά τον ίδιο. Εύλογα παράπονα, κατά την διάρκεια του ταξιδιού, πρέπει να αναφέρονται αμέσως και επί τόπου στον συνοδό (ή, ελλείψει αυτού στο γραφείο μας) και στον παρέχοντα την συγκεκριμένη υπηρεσία εγγράφως. Αν το πρόβλημα που επισημάνθηκε δε κατέστη δυνατό να λυθεί επί τόπου, ο πελάτης υποχρεούται, μετά την επιστροφή του από το ταξίδι, να υποβάλει εγγράφως στο γραφείο μας οποιοδήποτε σχετικό παράπονο (μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες) μαζί με οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία διαθέτει για την οποιαδήποτε τυχόν παράλειψη και πλημμελή εκτέλεση του ταξιδιού. Σε επιστολές παραπόνων που θα αποσταλούν μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας, η GS Travel s.a. δεν έχει υποχρέωση απάντησης σε οποιαδήποτε απαίτηση του ταξιδιώτη. Προς επίλυση τυχόν προβλήματος, τα μέρη δεσμεύονται να απευθυνθούν στην Επιτροπή Φιλικής Επίλυσης Διαφορών του ΗΑΤΤΑ και να ζητήσουν τη μεσολάβησή του. Αν η φιλική επίλυση της διαφοράς δεν καταστεί δυνατή, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

4. Διαβατήρια/θεωρήσεις και Υγειονομικές Διατυπώσεις

Για όλους τους συμμετέχοντες σε ταξίδια εξωτερικού απαιτείται η κατοχή νέου διαβατηρίου το οποίο να έχει εκδοθεί από το 2006 και μετά. Στις χώρες που υπάγονται στη Συνθήκη ΣΕΓΚΕΝ μπορείτε να ταξιδέψετε και με την αστυνομική σας ταυτότητα νέου τύπου ( δηλαδή έχει λατινικούς χαρακτήρες – και δεν είναι κομμένη λόγω γάμου). Σε ορισμένες χώρες απαιτείται διαβατήριο με ημερομηνία λήξεως μετά 3, 6 ή 12 μήνες από την ημερομηνία άφιξής τους σε αυτές. Για τις εκδρομές ανά τον κόσμο όπου ο Διεθνής Οργανισμός Υγείας απαιτεί ή συνιστά υγειονομική αγωγή (εμβολιασμό ή λήψη φαρμακευτικής αγωγής), η GS Travel s.a., παρόλο που παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τους εμβολισμούς και άλλες φαρμακευτικές προφυλάξεις, ουδεμία ευθύνη φέρει. Εξαιτίας των ιατρικών προσωπικών δεδομένων, ο κάθε ταξιδιώτης έχει ο ίδιος την ευθύνη να συμβουλεύεται το Υγειονομικό Κέντρο της περιοχής του, την πλέον αρμόδια και έγκυρη υπηρεσία ενημέρωσης υγειονομικών διατυπώσεων. Εξάλλου, οι αναφερόμενες πληροφορίες αφορούν σε κατόχους ελληνικών διαβατηρίων μόνο. Η ισχύς δε όλων των προσωπικών ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατήριο, ταυτότητα) είναι ευθύνη του ιδίου του ταξιδιώτη παρόλο που η GS Travel s.a. παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες προς τους ταξιδιώτες του. Τυχόν βοήθεια στην έκδοση όλων των παραπάνω ταξιδιωτικών εγγράφων ή θεωρήσεων δε σημαίνει την ευθύνη και την υποχρέωση της GS Travel s.a. για την απόκτησή τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται οι ανήλικοι ταξιδιώτες που πρέπει απαραιτήτως να είναι εφοδιασμένοι με ταξιδιωτικά έγγραφα / διαβατήρια. Επίσης, εάν οι ταξιδιώτες είναι κάτοχοι άλλων, μη ελληνικών διαβατηρίων πρέπει απαραιτήτως να αναφέρεται εγγράφως πριν από την κράτηση κάθε ταξιδιού τους στη GS Travel s.a. και να απευθύνονται οι ίδιοι στις προξενικές αρχές της χώρας τους, καθώς και των χωρών που θα επισκεφθούν, προκειμένου να ελέγχουν αν χρειάζονται θεώρηση εισόδου (visa) η οποιαδήποτε άλλα έγγραφα για τις χώρες από όπου θα διέλθουν ή στις οποίες θα ταξιδέψουν, καθώς και για την επανείσοδό τους στην Ελλάδα ή στη χώρα από όπου ξεκίνησαν. Η μη εξασφάλιση και παρουσίαση στις αρχές της έκδοσης ή θεώρησης των ταξιδιωτικών σας εγγράφων δεν δικαιολογεί την ακύρωση της συμμετοχής σας στο ταξίδι χωρίς χρέωση ακυρωτικών.

5. Ασφάλιση

H GS Travel s.a. έχει συνάψει Ασφάλιση Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων (Travel Agents Professional Indemnity) με βάση τις οδηγίες της ΕΟΚ 90/314 (EEL 158/59) και του σχετικού ΠΔ τις 5ης Σεπτεμβρίου 1996. Καλύπτει τυχόν αξιώσεις πελατών, οι οποίες προέρχονται από τη μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση οργανωμένου ταξιδιού, καθώς επίσης καλύπτει σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης και την υποχρέωση επιστροφής των καταβληθέντων, καθώς και τον επαναπατρισμό των εκδρομέων. Ο αριθμός του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και τα στοιχεία του ασφαλιστή αναγράφονται στη σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ της εταιρείας μας και του πελάτη. Αντίγραφο του ανωτέρω ασφαλιστηρίου συμβολαίου μπορεί να παραδοθεί στον πελάτη κατόπιν αιτήματος προς το λογιστήριο του γραφείου μας. Εξάλλου, για όλους τους συμμετέχοντες στις οργανωμένες εκδρομές της GS Travel s.a. υπάρχει δυνατότητα προαιρετικής επιπλέον ταξιδιωτικής ασφάλισης ζωής και προσωπικών ατυχημάτων. Επίσης, για την περίπτωση ασθένειας του ταξιδιώτη στην διάρκεια του ταξιδιού σας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σας συνιστούμε να έρθετε σε επαφή με τον Ασφαλιστικό σας Φορέα για την έκδοση της «Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας» .Σε περίπτωση που κάποιος ταξιδιώτης αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας, ο αρχηγός της εκδρομής θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Όμως αν δημιουργείται πρόβλημα στη συνέχιση του ταξιδιού, ο αρχηγός θα συνεχίσει το πρόγραμμα κανονικά με τους υπόλοιπους ταξιδιώτες χωρίς άλλες καθυστερήσεις, αφού ειδοποιήσει τους αρμόδιους : Ελληνικό προξενείο, νοσοκομεία κ.λ.π.

6. Προθεσμία Συμμετοχής – Κρατήσεις θέσεων – Εμβάσματα

Κάθε ταξίδι αυτού του προγράμματος έχει και μια συγκεκριμένη προθεσμία για δήλωση συμμετοχής. Η προθεσμία αυτή συνδέεται με αντίστοιχες χρονικές δεσμεύσεις της GS Travel s.a. προς τις αεροπορικές εταιρείες, τα ξενοδοχεία, προξενικές αρχές για θεωρήσεις διαβατηρίων και άλλους φορείς που χρησιμοποιούνται για την εξασφάλιση των υπηρεσιών που προβλέπει κάθε ταξίδι. Είναι λογικό οι φορείς αυτοί να ενδιαφέρονται για τις θέσεις, δωμάτια ή άλλες υπηρεσίες που έχουμε κρατήσει και ακόμα λογικότερο να ζημιωθούν εξαιτίας μιας άκαιρης ακύρωσης εκ μέρους μας αν κάποιο ταξίδι δεν πραγματοποιείται. Με τα δεδομένα αυτά, η προθεσμία συμμετοχής προσδιορίζει και τα χρονικά όρια στα οποία μπορούμε να ακυρώσουμε το αντίστοιχο ταξίδι χωρίς κάποια οικονομική επίπτωση σε βάρος μας.

Οι εγγραφές γίνονται με επίσκεψη στα γραφεία μας ή στα γραφεία των συνεργατών μας με αλληλογραφία, φαξ η τηλέφωνο και θα πρέπει, για να είναι έγκυρες, να συνοδεύονται από προκαταβολή ίση με το 35% των συνολικών δαπανών συμμετοχής. Στις περιπτώσεις κατάθεσης του ποσού σε τράπεζα, οι ταξιδιώτες πρέπει επίσης να στείλουν στα γραφεία μας, αντίγραφο του εμβάσματος της Τράπεζας, μαζί με τα πλήρη ονόματα των ταξιδιωτών όπως αναγράφονται στα διαβατήριά τους. Τηλεφωνικές ή άλλου είδους κρατήσεις που δεν επικυρώνονται με πληρωμή της ανάλογης προκαταβολής δεν υποχρεώνουν το γραφείο να δεσμεύει θέσεις. Η δήλωση συμμετοχής / εγγραφής του πελάτη σε ένα οργανωμένο ταξίδι πρέπει να γίνεται το αργότερο έως και 15 ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης του ταξιδιού ή εκτός εάν ειδικώς αναφέρεται.

Οι κρατήσεις για τις προσφερόμενες υπηρεσίες από τη GS Travel s.a. γίνονται με την έκδοση του προγράμματος και μέσα στην καθοριζόμενη για κάθε ταξίδι προθεσμία εγγραφής που, ωστόσο, δεν υποχρεώνει τη GS Travel s.a. να εξασφαλίσει θέση στον ενδιαφερόμενο αν στο μεταξύ έχουν εξαντληθεί οι προβλεπόμενες θέσεις, για το οποίο πάντως η GS Travel s.a. οφείλει να ενημερώσει τον πελάτη. Η εξόφληση του υπολοίπου γίνεται προκαταβολικά, όχι αργότερα από 10 μέρες πριν από την έναρξη του ταξιδιού. Τυχόν μη εξόφληση του συνόλου της αξίας του ταξιδιού στον προβλεπόμενο χρόνο δίνει το δικαίωμα στη GS Travel s.a. να ακυρώσει την κράτηση και , ενδεχομένως, να απαιτήσει ακυρωτικά, σύμφωνα με τους όρους ακύρωσης που προβλέπονται στο παρόν. Στις εκδρομές με πούλμαν κάθε εκδρομέας δεν καταλαμβάνει συγκεκριμένο κάθισμα για όλες τις προβλεπόμενες μετακινήσεις.

7. Αλλαγή ή ακύρωση προγράμματος

Η GS Travel s.a. έχει το δικαίωμα να ακυρώνει οποιοδήποτε ταξίδι της αν η συμμετοχή κριθεί ανεπαρκής ή για άλλους λόγους που κατά την κρίση της δεν ευνοούν την πραγματοποίησή του. Ελάχιστη απαιτούμενη συμμετοχή για όλες τις οργανωμένες εκδρομές σε προορισμούς εκτός Ευρώπης είναι 16 άτομα, εκτός αν άλλως αναφέρεται στην περιγραφή της συγκεκριμένης εκδρομής. Σε προορισμούς στην Ευρώπη και στη Βόρειο Αφρική η ελάχιστη απαιτούμενη συμμετοχή είναι 21 άτομα. Η GS Travel s.a. οφείλει να ειδοποιήσει τους πελάτες για τη ματαίωση της εκδρομής μέχρι και 7 ημέρες πριν από την έναρξη του ταξιδιού. Στην περίπτωση αυτή οι υποχρεώσεις της GS Travel s.a. περιορίζονται στην επιστροφή των χρημάτων που έχει εισπράξει. Εξάλλου, η GS Travel s.a. δεσμεύεται να τηρήσει το πρόγραμμα των εκδρομών ως αυτό αναφέρεται στην περιγραφή εκάστου ταξιδιού. Η GS Travel s.a. έχει επίσης το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές στο πρόγραμμα κατά το μέτρο που κρίνει σκόπιμο, προκειμένου να ξεπεραστούν τεχνικά προβλήματα ή απρόβλεπτες δυσκολίες. Εφόσον οι μεταβολές που επήλθαν στο περιγραφόμενο πρόγραμμα έχουν κοινοποιηθεί με οποιονδήποτε εύληπτο τρόπο στον πελάτη η GS Travel s.a. δεν δεσμεύεται από την περιγραφή του προγράμματος της εκδρομής. Οι αλλαγές αυτές είναι δυνατόν να γίνουν πριν αρχίσει το ταξίδι και αν είναι τόσο σημαντικές ώστε να αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του, οι συμμετέχοντες δικαιούνται να ακυρώσουν την κράτησή τους και να πάρουν πίσω τα χρήματα που πλήρωσαν, χωρίς άλλη αξίωση. Αλλαγές αεροπορικών εταιρειών ή πτήσεων (από πρωί σε βράδυ κ.λπ.) δεν θεωρείται ότι αλλοιώνουν το χαρακτήρα του ταξιδιού και δεν είναι λόγος ακύρωσης της συμμετοχής του ταξιδιώτη. Αν, όμως, οι αλλαγές κριθούν απαραίτητες κατά την εξέλιξη του ταξιδιού, οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να τις δεχτούν και να επιβαρυνθούν με ενδεχόμενες πρόσθετες δαπάνες. Για τις αναχωρήσεις Πάσχα και Χριστουγέννων και εν γένει υψηλών περιόδων ενδέχεται να γίνει αλλαγή του προγράμματος κατά την κρίση της GS Travel s.a.

Γίνεται γνωστό εκ των προτέρων και ρητά συμφωνείται ότι οι αεροπορικές εταιρείες και για τους δικούς τους λόγους ορισμένες φορές ναυλώνουν για δικές τους πτήσεις αεροπλάνα άλλης αεροπορικής εταιρείας. Η περίπτωση αυτή δεν αποτελεί λόγο ακύρωσης του ταξιδιού από τον πελάτη. Αλλαγές στα προγράμματα πτήσεων και στους τύπους των αεροσκαφών μπορεί να γίνουν από μία αεροπορική εταιρεία ανά πάσα στιγμή για λειτουργικούς λόγους και που εμείς δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Μία προγραμματισμένη με «ενδιάμεσο» σταθμό πτήση γίνεται από την Α στην Β πόλη / χώρα ένα συνεχές ταξίδι χωρίς στάση και μία προγραμματισμένη «απευθείας» πτήση μπορεί να γίνει με έναν ή περισσότερους σταθμούς.

8. Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων

Οι φόροι αεροδρομίων και οι επίναυλοι καυσίμων καθορίζονται αποκλειστικά από τις αεροπορικές εταιρείες και η GS Travel s.a. δεν μπορεί να επέμβει στις τιμές τους. Οι φόροι αεροδρομίων και οι επίναυλοι καυσίμων μπορεί να αλλάξουν δραματικά και απροειδοποίητα, άσχετα αν οι τιμές που έχουν δημοσιοποιηθεί είναι χαμηλότερες. Η GS Travel s.a. δεν έχει καμία ευθύνη για τυχόν αλλαγές στους φόρους αεροδρομίων και στους επίναυλους καυσίμων.

9. Ακυρώσεις

Για την εξασφάλιση ξενοδοχείων και άλλων απαραίτητων υπηρεσιών η GS Travel s.a. προπληρώνει σημαντικά ποσά αρκετούς μήνες πριν από την πραγματοποίηση των ταξιδιών που έχει προγραμματίσει και δεσμεύεται με συγκεκριμένες υποχρεώσεις αποζημίωσης σε περίπτωση μερικής ή ολικής ακύρωσης. Γι’ αυτό και είναι με τη σειρά της υποχρεωμένη να παρακρατήσει ολόκληρη την προκαταβολή ή και να ζητήσει συμπληρωματική πληρωμή σε περίπτωση άκαιρης ακύρωσης. Ο πελάτης που αδυνατεί να συμμετάσχει στο οργανωμένο ταξίδι για το οποίο έχει ήδη πληρώσει προκαταβολή ή και εξόφληση, μπορεί να εκχωρεί την κράτησή του σε άλλο πρόσωπο, εάν αυτό είναι αποδεκτό από τους προμηθευτές μας, που πληροί όλους τους απαιτούμενους όρους για το οργανωμένο ταξίδι, αφού ενημερώσει τη GS Travel s.a. τουλάχιστον 9 εργάσιμες ημέρες πριν από την αναχώρηση, εκτός αν άλλως αναφέρεται στο συγκεκριμένο ταξίδι. Τυχόν έξοδα που προκύπτουν από την εκχώρηση επιβαρύνουν τον πελάτη. Ο πελάτης που αποδέχεται την εκχώρηση αυτομάτως αποδέχεται και τους γενικούς όρους συμμετοχής και οι δύο δε ευθύνονται αλληλεγγύως έναντι της GS Travel s.a. για το οφειλόμενο υπόλοιπο του ποσού, καθώς και για ενδεχομένως πρόσθετα έξοδα της εκχώρησης αυτής. Θεωρείται άκαιρη οποιαδήποτε ακύρωση γίνεται μέσα στις 21 τελευταίες μέρες που προηγούνται της έναρξης του ταξιδιού, εκτός αν άλλως αναφέρεται στην περιγραφή της εκδρομής. Για τον υπολογισμό των 21 ημερών δεν λαμβάνονται υπόψιν η ημέρα της αναχώρησης και της ακύρωσης. Σε περίπτωση που η ανωτέρω προθεσμία λήγει σε μη εργάσιμη ημέρα, η ακύρωση γίνεται την προηγούμενη εργάσιμη και πάντοτε σε εργάσιμες ώρες.

Οι ακυρώσεις γίνονται μόνο εγγράφως προς την εταιρεία μας και ανεξάρτητα από την ημερομηνία εγγραφής και αναχώρησης της εκδρομής συνεπάγονται τις παρακάτω παρακρατήσεις:

    • Προ των 21 ημερών παρακρατούνται 40 ευρώ για κάθε άτομο για οργανωτικά και τηλεπικοινωνιακά έξοδα.
    • Από 20 έως και 14 ημέρες πριν από την αναχώρηση της εκδρομής παρακρατείται ποσοστό 35% της αξίας της εκδρομής.
    • Από 13 έως και 8 ημέρες παρακρατείται ποσοστό 50% της αξίας της εκδρομής.
    • Από 7 ημέρες και κάτω παρακρατείται το 100% της αξίας της εκδρομής.

Για ειδικές αναχωρήσεις, εορταστικές περιόδους, περιόδους εκθέσεων ή ταξίδια με κρουαζιέρα ή ταξίδια που πραγματοποιούνται με ειδικά ναυλωμένες πτήσεις ή ειδικά ναυλωμένα πλοία, οι παραπάνω αναφερόμενες χρονικές περίοδοι είναι πολύ μεγαλύτερες και τα ποσοστά παρακρατήσεων υψηλότερα οπότε θα πρέπει να ζητάτε και τη σχετική ενημέρωση.

Το γραφείο μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για αποφυγή των παραπάνω χρεώσεων/ακυρωτικών όταν η ακύρωση προκύπτει από ασθένεια, ατυχήματα, ιατρικές εξετάσεις και παρόμοιους λόγους, οι οποίοι δεν δημιουργούν προϋπόθεση για ακύρωση σύμφωνα με τα διδάγματα της κοινής πείρας χωρίς παρακράτηση των ακυρωτικών.

Ανεξάρτητα αυτών, εμείς σας συνιστούμε τη σύναψη ιδιωτικής ασφάλειας για τα ποσά που επιθυμείτε καθώς και για την κάλυψη των ακυρωτικών για τις περιπτώσεις ασθένειας, ατυχημάτων, ιατρικών εξετάσεων κ.λ.π. Η τακτοποίηση λογαριασμών που αφορούν σε ακυρώσεις γίνεται από το γραφείο μας τουλάχιστον 30 ημέρες μετά το πέρας της εκδρομής / ταξιδιού. Για τα ατομικά / μεμονωμένα ταξίδια ισχύουν διαφορετικοί όροι ακυρώσεων σύμφωνα με τους όρους του κάθε ναύλου των αεροπορικών εταιριών καθώς και την πολιτική για θέματα ακυρώσεων του εκάστοτε ξενοδοχείου. Για τις κρουαζιέρες ισχύουν διαφορετικοί όροι ακυρώσεων σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων της κάθε εταιρείας που ισχύουν για κάθε εκδρομή-κρουαζιέρα.

10. Τιμές

Οι τιμές των ταξιδιών υπολογίζονται την ημέρα που αναφέρεται στον ισχύοντα τιμοκατάλογο, με βάση τα κοστολόγια των υπηρεσιών κάθε ταξιδιού, τους ισχύοντες ναύλους, φόρους και έξοδα ασφαλείας, τις ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων σε σχέση με το ΕΥΡΩ, τον αριθμό των συμμετεχόντων σε κάθε εκδρομή , τις τιμές των καυσίμων και υπηρεσιών, καθώς επίσης και κάθε άλλου παράγοντα κόστους. Η GS Travel s.a. αφού εξαντλήσει κάθε δυνατότητα πρόβλεψης, διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής τιμών σε περίπτωση αλλαγής των αρχικών κοστολογικών δεδομένων. Η αλλαγή της τιμής μπορεί να γίνει μέχρι και 21 ημέρες πριν την ημερομηνία της αντίστοιχης αναχώρησης λόγω απρόβλεπτων αυξήσεων των ναύλων, ανατιμήσεως ξένων συναλλαγματικών μονάδων, αύξησης φόρων αεροδρομίων ή οποιασδήποτε ανατροπής. Οι οργανωμένες εκδρομές της GS Travel s.a. συνήθως συμπεριλαμβάνουν στο κόστος αυτών τα απαιτούμενα έξοδα για θεώρηση διαβατηρίων (visa) για τις εκδρομές εξωτερικού, φόρους αεροδρομίων, τέλη παραμονής, λιμενικά τέλη, εκτός αν άλλως αναφέρεται στην περιγραφή ή στον τιμοκατάλογο της συγκεκριμένης εκδρομής. Εάν το γραφείο αποδεχτεί κράτηση εκδρομής μετά την προθεσμία δήλωσης συμμετοχής η μη εξασφάλιση visa ή άλλων ταξιδιωτικών εγγράφων ή υγειονομικών διατυπώσεων που τυχόν απαιτούνται είναι στην πλήρη ευθύνη και αρμοδιότητα του ταξιδιώτη ακόμη και εάν το γραφείο μεσολάβησε εμμέσως ή αμέσως σε αυτό και δεν απαλλάσσει τον ταξιδιώτη από τυχόν ακυρωτικά εάν τελικά δεν μπορέσει να πραγματοποιήσει το ταξίδι. Εάν το τελευταίο 21μερο πριν την αναχώρηση προκύψουν έκτακτες αυξήσεις σε ναύλους, φόρους, καύσιμα, ισοτιμίες κ.ά. ο ταξιδιώτης έχει δικαίωμα να αποδεχθεί την ανάλογη αύξηση της τιμής του ταξιδιού ή να ακυρώσει τη συμμετοχή του , εφόσον η αύξηση αυτή υπερβαίνει το 10% της αξίας του .Για τις τιμές της κάθε εκδρομής και τα περιλαμβανόμενα από τα παραπάνω κόστη δείτε τον ένθετο τιμοκατάλογο. Εάν επιθυμείτε σε μια οργανωμένη εκδρομή παράταση διαμονής ή αλλαγή πτήσεων ή άλλη επιπρόσθετη υπηρεσία που είναι διαφορετική ή δεν περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα της εκδρομής η διευθέτησή της απαιτεί την καταβολή 20 Ευρώ ανά αλλαγή / ανά άτομο ως λειτουργικό κόστος διεκπεραίωσης πέραν της επιβάρυνσης που θα προκύψει από την αλλαγή ή υπηρεσία. Το ποσόν των 20 Ευρώ ανά αλλαγή / ανά άτομο απαιτείται και για κάθε αλλαγή / παράταση από την αρχικά ζητηθείσα κράτηση αεροπορικών ή ακτοπλοϊκών εισιτηρίων ή διαμονής σε ξενοδοχεία ή πρόσθετης υπηρεσίας.

11. Παιδικές Εκπτώσεις

Παιδιά 2-12 ετών πληρώνουν συνήθως μειωμένο αεροπορικό ή ακτοπλοϊκό εισιτήριο κατά 50% έως 30% ανάλογα του προορισμού και σε πολλές περιπτώσεις μειωμένο κόστος διαμονής αν μένουν στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς τους. Κάτω των δύο χρόνων πληρώνουν μόνο το 10% του αεροπορικού ναύλου, αλλά δεν δικαιούνται θέση και γεύμα στο αεροπλάνο ούτε μεταφορά αποσκευών, ούτε γεύματα στην εκδρομή, ούτε παιδική κλίνη στα ξενοδοχεία. Λάβετε υπόψη ότι σε ειδικά ναυλωμένες πτήσεις συνήθως δεν παρέχεται καμία παιδική ή νηπιακή έκπτωση. Σε πολλές περιπτώσεις η GS Travel s.a. είναι σε θέση να μειώσει ακόμα περισσότερο τα έξοδα συμμετοχής για τα παιδιά σε συνεννόηση με τους γονείς τους.

12. Προαιρετικές Εκδρομές

Οι συνοδοί τους οποίους κατά το πλείστον τους συναντάτε στις χώρες του προορισμού σας είναι δυνατόν να διοργανώνουν, αναλόγως του προγράμματος, προαιρετικές εκδρομές σε συνεργασία με τοπικούς ταξιδιωτικούς πράκτορες. Η GS Travel s.a. δεν φέρει καμία ευθύνη για αυτές τις προαιρετικές εκδρομές. Οι τιμές τους δύνανται να διαφοροποιούνται αναλόγως με τα εκάστοτε ισχύοντα όπως: αριθμός ατόμων, εορταστικές περίοδοι, επιβαρύνσεις βραδινών ωραρίων κ.τ.λ.

13. Ειδικά ταξίδια – Ειδικές προσφορές

Σε ειδικά ταξίδια-αποστολές ή σε ειδικές περιπτώσεις (με ειδικές τιμές ή εκπτώσεις) ενδέχεται οι όροι συμμετοχής να είναι δυσμενέστεροι από τους συνήθεις για τον ταξιδιώτη. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η κράτηση μπορεί να προϋποθέτει την πλήρη εξόφληση της υπηρεσίας καθώς επίσης να ισχύουν διαφορετικές περίοδοι ακυρωτικών ή απαγόρευση εκχώρησης του δικαιώματος συμμετοχής ή η ακύρωση ή οποιαδήποτε αλλαγή να επιβαρύνεται με 100% χρέωση ακυρωτικών. Σε περίπτωση που η πληρωμή γίνεται με πιστωτική κάρτα η κράτηση ενδέχεται να ακυρωθεί αυτόματα χωρίς καμία ενημέρωση του πελάτη, σε περίπτωση που η πιστωτική κάρτα δεν έχει την απαραίτητη κάλυψη ή ισχύ. Σε περίπτωση ακύρωσης του ταξιδιού, η GS Travel s.a. δικαιούται να χρεώσει την πιστωτική κάρτα του πελάτη με το ποσό των ακυρωτικών (σύμφωνα με την πολιτική ακυρωτικών που ισχύει στην συγκεκριμένη κράτηση) χωρίς να χρειάζεται την έγκριση ή υπογραφή του κατόχου της πιστωτικής κάρτας.

14. Κρουαζιέρες

Για τις Κρουαζιέρες ισχύουν διαφορετικοί όροι συμμετοχής με διαφορετική πολιτική ακυρωτικών και ευθύνης διοργανωτή. Ζητήστε από τον ταξιδιωτικό σας σύμβουλο τους συγκεκριμένους αναλυτικούς γενικούς όρους για τις Κρουαζιέρες.

15. Αποσκευές

Οι αποσκευές παραδίδονται στον μεταφορέα κα παραλαμβάνονται με ευθύνη και φροντίδα των κατόχων τους, ανεξάρτητα αν υπάρχει ή όχι συνοδεία εκπροσώπων του τουριστικού γραφείου. Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας , ισχύουν ο Κανονισμός της ΙΑΤΑ για τα αεροπλάνα και οι αντίστοιχες διεθνείς Συνθήκες για κάθε μεταφορικό μέσον και για τα ξενοδοχεία, και η ευθύνη, στην περίπτωση αυτή περιορίζεται σύμφωνα με τις Συνθήκες αυτές. Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αποσκευών. Άσχετα με το είδος του ταξιδιού (αεροπορικό, θαλάσσιο ή με πούλμαν) η GS Travel s.a. αναλαμβάνει τη μεταφορά και πληρώνει αχθοφορικά μόνο μιας βαλίτσας κανονικού μεγέθους και βάρους μέχρι 20 κιλά για κάθε πελάτη της, εκτός αν άλλως αναφέρεται. Εκτός από τις βασικές αποσκευές, οι συμμετέχοντες μπορούν να κρατούν στις μετακινήσεις τους και μια μικρή χειραποσκευή, οι διαστάσεις της οποίας δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 50Χ40Χ25 εκατοστά (μήκος/ύψος/πλάτος, αντίστοιχα) και την μεταφορά υγρών σε συσκευασίες βάρους μέχρι 100 γραμμαρίων,οι οποίες να μην υπερβαίνουν αθροιστικά το ένα (1) λίτρο σε διαφανή θήκη 20Χ20 εκατοστών (οι αναγραφόμενες διαστάσεις αφορούν τους γενικούς όρους αεροπλοΐας και όχι τους γενικούς όρους της εκάστοτε αεροπορικής εταιρείας). Περιπτώσεις που ο επιβάτης έχει υπερβάλλον βάρος ή περισσότερες αποσκευές μπορεί να επιφέρουν από την αεροπορική εταιρεία ή τα καταλύματα διαμονής επιπλέον χρεώσεις τις οποίες επιβαρύνεται ο ταξιδιώτης.

16. Πρακτικές συστάσεις

Τουλάχιστον τρεις εργάσιμες ημέρες πριν την αναχώρησή σας να ελέγξετε:

    • Την ισχύ των διαβατηρίων σας (VISA) από τις αρχές των χωρών που ζητούν θεώρηση για να τις επισκεφθείτε.
    • Να έχετε την διεθνή άδεια οδήγησης.
    • Να έχετε το συνάλλαγμα σας και τις πιστωτικές σας κάρτες σας.
    • Να έχετε στη διάθεσή σας τους αριθμούς των ασφαλιστικών συμβολαίων υγείας και τα τηλέφωνα για περίπτωση ανάγκης.
    • Επί πλέον αν έχετε διαβατήριο ξένης χώρας ελέγξτε αν χρειάζεστε θεώρηση από τις χώρες του ταξιδιού σας και να έχετε μαζί σας την άδεια παραμονής σας καθώς και θεώρηση επανεισόδου στην Ελλάδα.
    • Στα αεροδρόμια και στα λιμάνια θα πρέπει να βρίσκεστε τουλάχιστον δύο ώρες πριν την αναχώρησή σας.
    • Αν δεν προβλέπεται Συνοδός στο ταξίδι σας πρέπει να επιβεβαιώσετε τις επόμενες πτήσεις σας με την αεροπορική εταιρεία και να βεβαιωθείτε από ποιο αεροδρόμιο και (τέρμιναλ) σταθμό αναχωρεί η πτήση σας και την ώρα της.
    • Βεβαιωθείτε ότι έχετε τακτοποιήσει όλους τους λογαριασμούς του σπιτιού σας (ΟΤΕ , ΔΕΗ , ΕΥΔΑΠ) και ειδοποιήστε κάποιο φίλο ή γείτονα να το προσέχει κατά την απουσία σας.
    • Είναι χρήσιμο να πάρετε μαζί σας τα βασικά φάρμακα ή παυσίπονα που χρειάζεστε γιατί ίσως δεν σας παρασχεθούν χωρίς συνταγή στο εξωτερικό.
    • Συνιστούμε να αποφεύγετε το νερό της βρύσης, τα ποτά και τα φαγητά σε υπαίθριους χώρους καθώς και αυτά που δεν γνωρίζετε τη σύσταση τους.
    • Πρέπει να γνωρίζετε ότι οι υπηρεσίες στα ξενοδοχεία (καθαριστήριο , τηλέφωνο, μίνι μπαρ , βίντεο, αλλαγή χρημάτων) κοστίζουν πολύ και πρέπει να τα αποφεύγετε για να μην έχετε εκπλήξεις ή τουλάχιστον να ξέρετε από πριν τι θα πληρώσετε.
    • Τακτοποιήστε από την προηγούμενη τα extras του δωματίου – καμπίνας σας για να έχετε τη δυνατότητα του έγκαιρου ελέγχου.
    • Συνιστούμε έντονα να ασφαλίσετε τα χρήματά σας και τα τιμαλφή σας στις θυρίδες του ξενοδοχείου και να μην ανοίγετε χωρίς να ξέρετε ποιος ζητά να μπει στο δωμάτιό σας.
    • Αποφεύγετε να περιπλανιέστε μόνοι σε κακόφημες περιοχές, παζάρια, λιμάνια και ιδιαίτερα το βράδυ.

Στην περίπτωση που έχετε κάποια απορία ζητείστε υπεύθυνη και συγκεκριμένη απάντηση από τους πωλητές των ταξιδιών ή τον υπεύθυνο της Εταιρείας. Προφορικές δηλώσεις που αντίκειται στο πνεύμα και το γράμμα των πιο πάνω όρων δεν δεσμεύουν τη GS Travel s.a.

Η GS TRAVEL A.E. εμπίπτει στις διατάξεις του Ν. 3310/2005 περί προμήθειας ή παροχής υπηρεσιών σε Νομικά Πρόσωπα του Δημοσίου Τομέα, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον νόμο 3414/2005.

GS TRAVEL A.E.

Αριθμός Αδείας ΕΟΤ 0206Ε61000118400

Τελευταία Ενημέρωση: 19 Ιανουαρίου 2011