info@gstravel.gr
+30 210 37 16 300

03-ship

Η μετακίνηση των ναυτικών παγκοσμίως είναι ένας από τους πρώτους τομείς ταξιδιού στους οποίους ξεκίνησε να δραστηριοποιείται, πριν περίπου 30 χρόνια, η εταιρεία μας. Έκτοτε η υπηρεσία αυτή έχει αναπτυχθεί και η εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης ταξιδιών σε ναυτιλιακές εταιρείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η άριστα εκπαιδευμένη ομάδα μας, η γρήγορη εξυπηρέτηση καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, όλες τις ημέρες, σε συνάρτηση με ανταγωνιστικές τιμές και ευέλικτα δρομολόγια, εδραίωσαν την εταιρεία μας στο συγκεκριμένο χώρο και σήμερα συνεργαζόμαστε με μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες, εξυπηρετώντας τις ανάγκες των στελεχών και πληρωμάτων τους.

Covid-19 Info

[english follows]

Παρακαλείσθε να ενημερώνεστε για τους περιορισμούς σχετικά με τα ταξίδια στον προορισμό σας.

ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ/ΔΙΑΜΟΝΕΣ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 Όλοι οι πελάτες (από 12 ετών) οφείλουν να πληρούν μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις :

- Να έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον 14 ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και να επιδεικνύουν βεβαίωση/πιστοποιητικό εμβολιασμού

- Να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19, με PCR-test εντός των τελευταίων 72 ωρών πριν από την άφιξή τους ή με rapid test εντός 48 ωρών πριν από την άφιξή τους.

Εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς προερχόμενους από το εξωτερικό, μπορούν να προσκομίζουν βεβαίωση αρνητικού τεστ, στην ελληνική, αγγλική, γαλλική, γερμανική, ισπανική, ιταλική ή ρωσική γλώσσα.

- Να επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται 14 ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως 180 ημέρες μετά από αυτόν.

Οι ανήλικοι από 4 έως 11 ετών πραγματοποιούν τις μετακινήσεις τους με self-test εντός 24 ωρών.

Το αποτέλεσμα πρέπει να πιστοποιείται με σχετική βεβαίωση που επιδεικνύεται έντυπα https://self-testing.gov.gr/

ΓΙΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Σχετικά με τις υγειονομικές και άλλες απαιτήσεις εισόδου στη χώρα προορισμού αλλά και στους ενδιάμεσους σταθμούς, σε περιπτώσεις transit, θα πρέπει να ενημερώνεστε μόνο από τις ιστοσελίδες ( ή και τηλεφωνικά) των επισήμων πηγών πληροφόρησης (πχ. Υπουργείο Εξωτερικών ,Υπουργείο Υγείας, Πρεσβεία, Προξενείο).

Επιπλέον, σας παραθέτουμε, ως συμπληρωματική πηγή, τις παρακάτω ιστοσελίδες:

https://reopen.europa.eu/el

https://www.iatatravelcentre.com/international-travel-document-news/1580226297.htm

ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟ / ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Όλοι οι επιβάτες θα πρέπει να ενημερώνονται για τις προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα, ανάλογα με την εθνικότητα τους στο https://travel.gov.gr/#/ και θα πρέπει ΠΑΝΤΑ να συμπληρώνουν το PLF form στην ίδια ιστοσελίδα, πριν από την άφιξη τους στην Ελλάδα.

Από 07/02, οι ταξιδιώτες με Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό Εμβολιασμού ή Nόσησης COVID-19 εξαιρούνται του τεστ άφιξης. Συγκεκριμένα:

-ταξιδιώτες με Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό Εμβολιασμού COVID-19 αφού έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και όχι περισσότερο από εννέα (9) μήνες μετά την ολοκλήρωση του βασικού εμβολιασμού

-ταξιδιώτες με Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό Εμβολιασμού COVID-19  χωρίς χρονικό περιορισμό, που έχουν λάβει και την ενισχυτική δόση

-ταξιδιώτες με Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό Nόσησης που έχει εκδοθεί δεκατέσσερις (14) ημέρες μετά από το πρώτο θετικό PCR ή Rapid test και διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες

Όλοι οι υπόλοιποι επιβάτες θα πρέπει κατά την είσοδό τους στη χώρα να προσκομίσουν αρνητικό PCR test 72 ωρών ή rapid test 24 ωρών πριν την άφιξη τους. Η υποχρέωση των προϋποθέσεων, για είσοδο στην Ελλάδα ισχύει για παιδιά από πέντε (5) ετών και άνω.

COVID-19 | Information for Travelers

DOMESTIC TRAVEL/ HOTEL STAY

All clients, over the age of 12, who wish to travel domestic must have one of the following :

-Vaccine certificate, issued 14 days after the 2nd shot

-Negative PCR test issued within 72 hours before arrival (Test must be written in: Greek or English or French or German or Spanish or Italian or Russian)

-Negative Rapid test issued within 48 hours before arrival (Test must be written in: Greek or English or French or German or Spanish or Italian or Russian)  

-Medical certificate which states that you have recovered from Covid-19, issued between 14 and 180 days after infection

Passengers between the age of 4 and 11, can travel with self-test taken within 24 hours. Test result form must be declared @ https://self-testing.gov.gr/

INTERNATIONAL TRAVEL

Passengers must get all the necessary information (online or via call), only from the official sources of each country (i.e. State Department, Department of Health, Embassy, Consulate).

Additionally, please find here below two links, which may be used as additional sources of information:

https://reopen.europa.eu/el

https://www.iatatravelcentre.com/international-travel-document-news/1580226297.htm

ENTRY TO/RETURNING TO GREECE

All passengers, depending their nationality, must be informed regarding the entry requirements published at https://travel.gov.gr/#/ . All passengers MUST fill in the PLF form, at the same link, before arriving to Greece.

Effective 07/02, passengers holding European Union Digital Covid Certificate EUDCC or medical certificate of recovery from Covid-19 are exempted from all PCR/Rapid test procedures before arrival. Valid European Union Digital Covid Certificates, EUDCC are:

-Vaccination certificates issued at least 14 days after basic vaccination and with validity of no more than 9 months after the 2nd shot.

-Vaccination certificates with no expiry for travelers who have the booster shot.

-Certificate of recovery from SARS-CoV-2 infection issued 14 days after the day of the first positive COVID-19 test (PCR or Rapid Antigen test) and valid for 180 days thereafter.

All other passengers, without exception, travelling to Greece, having spent over 48 hours abroad, must present negative PCR test taken within 72 hours or rapid test taken within 24 hours before arrival. All regulations apply to passengers over 5 years old.